Nowym ministrem prowincjalnym, wybranym na trzyletnią kadencję, został wybrany br. Łukasz Woźniak. Do tej pory był przełożonym wspólnoty Centrum Duchowości Honoratianum w Zakroczymiu. Wcześniej w Zakonie pełnił funkcję duszpasterza, katechety, sekretarza misyjnego. Kilka lat pracował na misjach w Gabonie. 

W skład zarządu weszli również br. Tomasz Wroński, gwardian z Białej Podlaskiej, który objął również funkcję wikariusza prowincjalnego, br. Michał Deja, z Centrum Duchowości Honoratianum, br. Artur Fredo, magister ponowicjatu z Lublina i br. Krzysztof Przybylski, sekretarz misyjny z Warszawy. 

WEJDŹ NA STRONĘ KAPITUŁY